Jawor

Ponad 760 letni Jawor jest jednym z najpiękniejszych miast na Dolnym Śląsku. Każdy, kto przyjedzie do Jawora nie może się oprzeć urokowi wspaniałych zabytków.

W Ratuszu wzmiankowanym już na koniec XIV w. Mieści się wyjątkowa Sala Rajców ozdobiona witrażami z 1897 r. Wykonanymi w Berlińskim Instytucie Witraży. Teatr ze wspaniale zdobioną salą z XIX w. jest obecnie siedzibą Jaworskiego Ośrodka Kultury. Muzeum Regionalne mieszczące się w zespole poklasztornym zawiera ponad 4500 muzealiów. Kościół Św. Marcina wzniesiony w stylu gotyckim w XIV w. przez budowniczych z Czech. Kościół Pokoju – prawdziwa perła, jeden z dwu unikatowych w Europie tego typu obiektów, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Poza licznymi zabytkami Jawor posiada wiele wspaniałych atrakcji turystycznych i krajoznawczych, takich jak:

Park Krajobrazowy Chełmy – obszar chroniony od 1992r. Był to pierwszy park krajobrazowy jaki powstał na terenie byłego województwa legnickiego. Liczne badania potwierdziły odrębność i wyjątkowość tego obszaru. Obszar ten posiada wybitne walory krajobrazowe z unikalnymi w skali europejskiej reliktami działalności wulkanicznej. Teren parku częściowo znajdował się w przeszłości pod panowaniem Cystersów ,prowadziły przez niego liczne szlaki handlowe.

Góra Bazaltowa – 367 m n.p.m. – wzniesienie znajdującej się ok. 6 km koło Jawora na Dolnym Śląsku. Według przekazów w czasach pogańskich znajdował się tam święty gaj. Gaj ten miał nakazać spalić biskup wrocławski Cyprian (1201-1207). Na szczycie góry znajdować się miała także otoczona kamiennym kręgiem świątynia pogańska.

Wąwóz myśliborski – florystyczny rezerwat przyrody utworzony w 1962r. Jedyne na Dolnym Śląsku stanowisko paproci języcznika zwyczajnego, występującego na skałach zieleńcowych w naturalnym lesie mieszanym wyżowym, rosnący w dolinie gardzielowej potoku Jawornik. Unikalny w skali kraju las jaworowy tworzy rezerwat ścisły.

Organy Myśliborskie – bazaltowy czop wulkanu z doskonale widocznymi ciosami słupowymi, pomnik przyrody nieożywionej na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy”. Znajduje się na wzgórzu Rataj (350 m n.p.m.). Dojście szlakiem czerwonym.

Obóz koncentracyjny Gross-Rosen – wieś Rogoźnica, położona w powiecie świdnickim, miejsce przetrzymywania, zwykle bez wyroku sądu, dużej liczby osób uznawanych z różnych powodów za niewygodne dla władz. Służył różnym celom: od miejsca czasowego odosobnienia osób, poprzez obóz pracy przymusowej, aż po miejsce fizycznej eksterminacji.

Menu